marec, 2015

Urbárska schôdza

4. marca 2015 admin oznamy

Výbor Bývalých urbarialistov obce Lokca, PS Vás pozýva na valné zhromaždenie členov poločenstva, ktoré sa bude konať dňa 28. marca 2015 (sobota) o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu obce Lokca. Program: Prezentácia účastníkov od 9.30 do 10.00 hod. Otvorenie VZ a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2014 Správa odborného lesného hospodára za […]

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014