marec, 2016

Urbárska schôdza

18. marca 2016 admin oznamy

Výbor Bývalých urbarialistov obce Lokca, PS Vás pozýva na valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 09. apríla 2016 (sobota) o 10:00 hod. v sále kultúrneho domu obce Lokca. Účasť je nutná! Pozvánka (doc). Program rokovania: Prezentácia účastníkov od 9.30 do 10.00 hod. Otvorenie VZ a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a mandátovej komisie Správa predsedu spoločenstva o činnosti za […]

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014