28 februára, 2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019

28. februára 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019 Schôdza sa zaoberala pripraveným programom. Predseda urbáru predložil doklady o predaji dreva za január 2019 predalo sa guľatina 70,75m3 , palivo 11,20 prm. Rozhodlo sa a odsúhlasilo aby lesný hospodár každú výborovú schôdzu priniesol plán práce na budúci mesiac a mesačný výkaz za predošlý mesiac. Urbársky výbor odsúhlasil občerstvenie […]

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014