12 januára, 2022

Správa dozornej rady za rok 2020

12. januára 2022 admin DokumentyDozorná rada

Správa dozornej rady za rok 2020 je k nahliadnutiu v kancelárii Urbárskeho domu.

More

Schôdza dňa 04.11.2021 schôdza urbárskeho výboru v zastúpení valnej hromady

12. januára 2022 admin Dokumenty

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014