Vyplácanie podielov 2

12. novembra 2015 admin oznamy

Hospodársky výsledok k 3.11.2015 (doc).

Na jeden podiel (10 grajciarov) vychádza 165,- eur, ale nakoľko máme nevyplatených 10 000 eur (minulé roky) vyplácať sa bude 150 eur na 10 grajciarov.

Vyplácať sa bude 14.11.2015 t.j. v sobotu, od 9.00 hod v kancelárií urbáru od 1 do čísla domu 300.

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014