Dokumenty

Za poskytnuté dokumenty prevádzkovateľ stránky nezodpovedá. Dokumenty majú len informatívny charakter a sprehľadňujú činnosť spoločenstva. Dokumenty poskytuje vedenie Býv. urbarialistov obce Lokca.

Predaj dreva január až marec 2018

Predaj dreva apríl 2018

Správa pracovnej komisie na určenie zostatku dreva na skladoch

Predaj dreva máj a júl 2018

Predaj dreva jún 2018

Socha Jozef ml. šichtovnica a nafta máj 2018

Oznam o odvolaní predsedu urbáru

Odovzdávací – preberací protokol

Výpoveď Peter Bombjak

Upozornenie pracovnej discipliny

 

 


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014