Kontakt

Sídlo:

Lokca č. 167
029 51 Lokca
okres Námestovo

Predseda:

Vladimír Homola
0948 602 828
urbar@lokca.info

Hájnik:

Somora Anton
Smolár Ján

Lesný hospodár:

Smolár Marián


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014