Návrh na úpravu stanov

8. apríla 2016 admin oznamy

Návrh na úpravu stanov pre Bývalých urbarialistov obce Lokca, pozemkové spoločenstvo (pdf)

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014