Oznam konkurza na ťažbára

19. mája 2017 admin oznamy

Bývalí urbarialisti obce Lokca vyhlasujú konkurz na ťažbára. Jedná sa približne o 1 000 m3 dreva. Doba na prihlásenie je do 26. mája 2017 do 15.00 hod. Možnosť obhliadky porastov do 25. mája 2017. Obálky s cenovou ponukou treba doručiť do 26.mája 2017 do 15.00 hod. Obálky sa budú otvárať v piatok 26. mája 2017 o 19.00 hod s možnosťou prítomnosti pri otváraní obálok. Vyhráva najnižšia cenová ponuka.

Prihlásiť sa môžete u predsedu urbáru p. Bombjaka, tel. 0915 180 058.

Oznam je zverejnený na stránke urbáru www.urbar.lokca.info (doc).

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014