Oznam o konaní výborovej schôdze

22. novembra 2018 admin oznamy

Vedenie Býv. urb. obce Lokca Vám oznamuje, že schôdza sa bude konať v nedeľu 25.11.2018 o 14:00 v urbárskom dome.

Program:

 1. Úvod
 2. Doplnenie programu
 3. Správa predsedu výboru
 4. Správa OLH
 5. Správa dozornej rady
 6. Prejednanie bývalého predsedu Petra Bombjaka
 7. STK traktora
 8. Audit
 9. Počítač
 10. Žiadosť Filipa Skaláka
 11. Pohľadávky
 12. Diskusia

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014