Oznam

16. februára 2017 admin oznamy

Vedenie urbáru oznamuje podielníkom urbáru, že kto ma záujem kandidovať do výboru a do dozornej rady tak nech sa nahlási u predsedu urbáru do 25. februára 2017.

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014