Zásady pre ťažbu dreva na podhoľku

15. apríl 2019 admin Dokumentyoznamy

More

Správa dozornej rady bývalých urbarialistov za rok 2018

5. apríl 2019 admin DokumentyDozorná rada

More

Priebežná kontrola hospodárenia za 1. polrok 2018

5. apríl 2019 admin DokumentyDozorná rada

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 22.3.2019

25. marec 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 22.3.2019 Schôdzu zahájil predseda vyzval ing. p. Rabčana aby predniesol a vysvetlil správu ktorú predniesol na valnej hromade. Na schôdzi sa zúčastnil p. Capek Jozef. Vyzval bývalého predsedu aby predniesol správu o ťažbe traktora a porovnal ťažbu urbárskeho traktora koľko stojí a ťažbu súkromníkom ktorý ťažia v urbárskom lese, ďalej […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019

28. február 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019 Schôdza sa zaoberala pripraveným programom. Predseda urbáru predložil doklady o predaji dreva za január 2019 predalo sa guľatina 70,75m3 , palivo 11,20 prm. Rozhodlo sa a odsúhlasilo aby lesný hospodár každú výborovú schôdzu priniesol plán práce na budúci mesiac a mesačný výkaz za predošlý mesiac. Urbársky výbor odsúhlasil občerstvenie […]

More

Program výborovej schôdze zo dňa 27.2.2019

27. február 2019 admin Dokumenty

More

Pozvánka (09.03.2019 o 9:00)

7. február 2019 admin oznamy

Pozvánka na zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 09.03.2019 o 9:00 v sále KD Lokca.

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 25.1.2019

7. február 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 25.1.2019 Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola ,zaoberala sa pripraveným programom. Predseda predniesol správu ohľadom technickej prehliadky traktora a zápis nadstavby do technického preukazu. Na schôdzi sa zúčastnil Betík Ján ,ktorí podal sťažnosť ohľadom dovozu palivového dreva, navrhol zmerať drevo nakoľko nesúhlasí s jeho obsahom. Lesný hospodár p,Smolár predniesol správu o […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 5.1.2019

7. január 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 5.1.2019 Predseda urbáru privítal členov výboru a poprial všetko najlepšie do nového roku 2019. p.Homola prečítal správu o ťažbe a predaji dreva,predniesol správu o stave traktora ,ktorý neprešiel cez technickú prehliadku. Lesný hospodár p.Smolár navrhol ťažbu dreva v terénoch kde by to bolo možné ,nakoľko napadlo veľké množstvo snehu. Predseda […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018

13. december 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018 Predseda urbáru p.Homola zahájil schôdzu.Schôdza sa zaoberala pripraveným programom. Program schôdze doplnil p.Bombjak program ktorý prečítal . Výbor nesúhlasil s nahrávaním schôdze,ktoré si vyžadoval člen výboru p.Bombjak Peter. Schôdze sa zúčastnil predseda družstva p.Bartoš Pavol. Dohodlo sa na oprave cesty smerom na Semerku .Opravu bude hradiť družstvo spoločne s […]

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/