Vyplácanie podielov

6. novembra 2015 admin oznamy

Hospodársky výsledok k 3.11.2015 (doc).

Na jeden podiel (10 grajciarov) vychádza 165,- eur, ale nakoľko máme nevyplatených 10 000 eur (minulé roky) vyplácať sa bude 150 eur na 10 grajciarov.

Vyplácať sa bude 7.11.2015 t.j. v sobotu, o 9.00 hod v kancelárií urbáru od č.d. 1 do 150.

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014