Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018

13. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018
Predseda urbáru p.Homola zahájil schôdzu.Schôdza sa zaoberala pripraveným programom.
Program schôdze doplnil p.Bombjak program ktorý prečítal .
Výbor nesúhlasil s nahrávaním schôdze,ktoré si vyžadoval člen výboru p.Bombjak Peter.
Schôdze sa zúčastnil predseda družstva p.Bartoš Pavol.
Dohodlo sa na oprave cesty smerom na Semerku .Opravu bude hradiť družstvo spoločne s urbárom.
P. Homola predložil správu o ťažbe dreva a predaji dreva.
Na žiadosť p.Bombjaka bola odložená nádstavba traktora , aby mohol ísť na technickú prehliadku.
P. Adamec navrhol aby predával drevo p.Bombjak nakoľko navrhuje ,že sa drevo predáva za nízku cenu.
p.Bombjak žiadal výbor o preplatenie sponzorského daru pre základnú školu v Lokci 50€.
Nakoľko neinformoval výborníkov o odovzdaní tohto daru výborníci s preplatením nesúhlasia.
Žiadajú predložiť doklad o príjme a potom sa to bude prejednávať.
Lesný hospodár p.Smolár požiadal výbor aby správa lesného hospodára bola zaradená ako bod č.1,
nakoľko nie je  člen výboru a nerieši program výborníkov, aby mohol odísť zo schôdze.
Na terajšej schôdzi predniesol správu o stave lesa.
Prejednalo sa rozdelenie zisku , toto sa bude prejednávať ešte po novom roku.
p.Ing.Rabčan navrhol pripraviť správu hospodárenia na rok 2019 .Dohodnúť z účtovníčkou invertarizáciu majetku.
Valná hromada bude dňa 9.3.2019.
p.Bombjak doniesol doklad na drevo,ktoré dal na Poľanoch  Jaseničanovi za použitie cesty cez jeho pozemok .20 pm a zostalo 6 pm.
p.Bombjak predložil šichtovnicu svojej manželky za prácu upratovačky ,ktorú vykonávala za rok 2017.
Prítomní členovia:   Predseda výboru : Homola Vladimír                       Revízna komisia :  Ing.Rabčan Anton
                                   Podpredseda       : Adamec Vladimír                                                        Balák Peter
                                                                   Socha Jozef
                                                                   Maslan Ján
                                                                   Hurák Martin
                                                                   Bombjak Peter

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014