Zápis z výborovej schôdze dňa 11.8.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.8.2018
Schôdza sa zaoberala nasledovným schváleným programom.Predseda urbáru p.Homola predniesol správu o predaji píliarskej guľatiny.Urbársky hájnik p. Somora predniesol správu o predaji paliva.
Lesný hospodár p.Smolár predniesol správu o stave urbárskeho lesa.Kalamitu v Magure , ktorá sa musí spracovať odhadol na 3 tisíc kubíkov v zadnej časti nariadil urobiť prerezávky .
Prejednala sa práca ťažbára dreva a pilčíka pri týchto prácach boli zistené nedostatky , ktoré sa musia do budúcnosti odstrániť. Urbársky  výbor odsúhlasil,že každý nákup , ktorý vykonávajú pracovníci
urbáru musia hlásiť predsedovi urbáru .Predseda urbáru musí podpísať nákupné bločky a kúpenú vec skontrolovať.Prejednal sa prenájom skladu.Výbor odsúhlasil nájom skladu pre p.Žuffu Jozefa.
Nájom skladu sa určuje na 2 roky a urbár si vyhradzuje právo na užívanie polovicu skladu na svoje účely ako aj užívanie prístupovej cesty k tomuto skladu.
Peter Bombjak odmietol prevziať a podpísať písomné upozornenie pre porušenie pracovnej disciplíny.
Prítomný členovia: Homola Vladimír
                                 Lipničan Ignác
                                 Bombjak Peter
                                 Hurák Martin
                                 Socha Jozef
                                 Maslan Ján
                                 Adamec Vladimír
               hájnik   Somora Anton
Revízna komisia : Ing. Rabčan Anton
                                       Balák Peter
1 001 2 001 3 001 4 001 5 001 6 001
V prílohe doklady o predaji dreva za august a písomnné upozornenie .

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014