Zápis z výborovej schôdze dňa 16.9.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 16.9.2018
Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola Vladimír.
Schôdza sa zaoberala nasledovným schváleným programom.
Prejednal sa plat zamestnancov,ktoré pracujú v urbárskom lese pri čistení a vypaľovaní.
So zamestnancami sa dohodli nové platobné podmienky od 1.10.2018.
Lesný hospodár M.Smolár predniesol správu o ťažbe dreva .Navrhol aby sa využívala ťažba koňom podľa porastu, aby sa neničil les pri ťažbe traktorom.
Navrhlo sa aby boli ťažbári platený podľa ťažby ako je náročná a podľa toho určiť cenotvorbu.
Ing.p.Rabčan predložil správu o predbežnej kontrole , predniesol nedostatky ktoré zistil pri kontrole.
Prejednala sa žiadosť do zamestnania p.J.Smolára,ktorý navrhol , že bude pracovať na živnosť podľa potreby urbáru.Práca na traktore ,práca so ženami pri čistení a vypaľovaní lesa,
vyznačovanie a prerezávky.  Nastupuje od 1.10.2018
Prítomný členovia: -Homola Vladimír
                                  -Lipničan Ignác
                                  -Socha Jozef
                                  -Maslan Ján
                                  -Adamec Vladimír
                                  -Ružôň Július
                   hájnik    -Somora Anton
Revízna komisia: Ing.Rabčan Anton
Príloha predaj dreva
1 001 2 001 3 001

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014