Zápis z výborovej schôdze dňa 22.3.2019

25. marca 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 22.3.2019

Schôdzu zahájil predseda vyzval ing. p. Rabčana aby predniesol a
vysvetlil správu ktorú predniesol na valnej hromade.
Na schôdzi sa zúčastnil p. Capek Jozef. Vyzval bývalého predsedu aby
predniesol správu o ťažbe traktora a porovnal ťažbu urbárskeho traktora
koľko stojí a ťažbu súkromníkom ktorý ťažia v urbárskom lese, ďalej
žiadal p.Bombjaka o predložení dokladov na prísun guľatiny na pílu
,gáter bol v strate žiadal vysvetlenie. Pán Bombjak mu na to neodpovedal
nič.
Homola prečítal správu s ktorou sa vyjadril p. Rabčan na valnej a
nesúhlasí s urbárskymi stanovami.
Bombjak prebral faktúru od urbárskeho traktora.Správa dozornej rady
musia byť zverejnené na internete.
Urbársky výbor odsúhlasil audit na rok 2017 a rok 2018. Hurák Martin sa
zdržal a Bombjak odišiel.
Balák Peter sa vzdal predsedu dozornej rady. Urbársky výbor schválil
100€ pre Lokčiansky súbor Sýkorečka sponzorské.
Schválilo sa prejednanie ťažby koňom v Magure.

Prítomní členovia : dozorná rada : Peter Balák
Ing.Anton Rabčan
Ing.Eugen Vajdiar

členovia:       Homola Vladimír
Adamec Vladimír
Vajdiar Jaroslav
Socha Jozef
Ružôň Július
Bombjak Peter
Hurák Martin
Maslan Ján
Hájnik :        Somora Anton
prítomní        Smolár Ján

 

1 001

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014