Zápis z výborovej schôdze dňa 25.1.2019

7. februára 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 25.1.2019
Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola ,zaoberala sa pripraveným programom.
Predseda predniesol správu ohľadom technickej prehliadky traktora a zápis nadstavby
do technického preukazu.
Na schôdzi sa zúčastnil Betík Ján ,ktorí podal sťažnosť ohľadom dovozu palivového dreva,
navrhol zmerať drevo nakoľko nesúhlasí s jeho obsahom.
Lesný hospodár p,Smolár predniesol správu o ťažbe dreva na rok 2019.
Navrhol ťažbu harvestorom .
Predložili sa body ,ktoré budú na pozvánke na valnú hromadu ,ktorá sa bude konať dňa 9.3.2019
Urbársky výbor odsúhlasil na tombolu pre hasičov obecného zboru Lokca 5 prm paliva.
 Prítomný členovia  Predseda :Homola Vladimír
                              Podpredseda :Adamec Vladimír
                              Rev.kontrola : Ing.Rabčan Antoň
                                                       Ing.Vajdiar Eugen
                              členovia: Maslan Ján
                                               Socha Jozef
                                               Ružôň Július
                                               Hurák Martin
                                               Lipničan Ignác
                              hájnik:     Somora Antoň
schôdza 001

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014