Zápis z výborovej schôdzeb dňa 25.11.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdzeb dňa 25.11.2018
Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola.
P . Bombjak požiadal a predložil doplnenie programu , požiadavka číslo 1 —  natáčanie schôdze na mobil bola zamietnutá, dvaja členovia výboru boli za a štyria boli proti,-
                                                                                                 požiadavka číslo 2– predloženie dokladou o ťažbe a predaji nebola splnená tieto doklady sa dajú dodatočne a budú sa predkladať na každej shôdzi
p Ing.Rabčan informoval výbor ako sa bude prevádzať ťažba a predaj dreva na prípravu inventúri na konci roka.
Treba predložiť zmluvu o práci upratovačky za minulé roky a zistiť jej činnosť za rok 2017 aby sa jej mohla vyplatiť mzda nakoľko si podala žiadosť o vyplatenie mzdy.
Výbor navrhol zápis traktora a nadstavby na technickú prehliadku traktora—-vybaví p.Bombjak,  päť členou bolo za a dvaja proti  .
P. Homola prisľúbil podpísať doklady nakoľko je predsedom urbáru. Traktor kupoval p.Bombjak a  neurobil zápis o nadstavbe v technickom preukaze ,preto sa navrhlo túto prácu vybaviť bývalému predsedovi.
p.Bombjak vrátil do urbáru tieto veci ktoré mal v užívaní : notebook zn.Toshiba,reťaz na motorovú pílu a fotoaparát zn.Casio bez nabíjacieho  kábla.
prítomný  Predseda :Homola Vladimír
                  Podpredseda : Adamec Vladimír
                   Členovia: Socha Jozef
                                    Lipničan Ignác
                                    Bombjak Peter
                                    Maslan Ján
                                    Hurák Martin
                  Revízna komisia: Ing.Rabčan Anton
                                                 Ing.Vajdiar Eugen
1 001 2 001 3 001 4 001 5 001 6 001 7 001

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014