Zápisnice

Za poskytnuté dokumenty prevádzkovateľ stránky nezodpovedá. Dokumenty majú len informatívny charakter a sprehľadňujú činnosť spoločenstva. Dokumenty poskytuje vedenie Býv. urbarialistov obce Lokca.

Zapisnica z 11.11.2016

Zapisnica z 13.12.2016

Zapisnica z 13.1.2017

Zápis z výborovej schôdze 26.5.2017

Zápis z výborovej schôdze 9.7.2017

Zápis z výborovej schôdze 6.8.2017

Zápis z výborovej schôdze 13.8.2017

Zápis z výborovej schôdze 26.8.2017

Zápis z kontroly 25.08.2017 až 30.08.2017

Zápis z výborovej schôdze 17.9.2017

Zápis z výborovej schôdze 29.9.2017

Zápis z výborovej schôdze 29.10.2017

Zápis z výborovej schôdze 5.11.2017

Zápis z výborovej schôdze 3.12.2017

Zápis z výborovej schôdze 10.12.2017

Zápis z výborovej schôdze 28.1.2018

Zápis z výborovej schôdze 4.3.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 10.3.2018

Zápisnica výborovej schôdze dňa 4.4.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 15.4.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 20.4.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 12.5.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 9.6.2018

Zápisnica z výborovej schôdze 14.7.2018

Zápis výborovej schôdze z dňa 29.7.2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.8.2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 16.9.2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 13.10.2018

Zápis z výborovej schôdzeb dňa 25.11.2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 5.1.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 25.1.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 22.3.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 02.06.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 05.07.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa  28.08.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 26.09.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 03.10.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.10.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 08.12.2019

Zápis z výborovej schôdze dňa 26.01.2020

Zápis z výborovej schôdze dňa 07.08.2020

Zápisnica z rokovania zhromaždenia dňa 9.8.2020

Zápis z výborovej schôdze dňa 29.11.2020

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.04.2021

Zápis z výborovej schôdze dňa 20.05.2021

Zápis z výborovej schôdze dňa 12.08.2021

Zápis z výborovej schôdze dňa 22.09.2021


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014