november, 2015

Vyplácanie podielov 2

12. novembra 2015 admin oznamy

Hospodársky výsledok k 3.11.2015 (doc). Na jeden podiel (10 grajciarov) vychádza 165,- eur, ale nakoľko máme nevyplatených 10 000 eur (minulé roky) vyplácať sa bude 150 eur na 10 grajciarov. Vyplácať sa bude 14.11.2015 t.j. v sobotu, od 9.00 hod v kancelárií urbáru od 1 do čísla domu 300.

More

Vyplácanie podielov

6. novembra 2015 admin oznamy

Hospodársky výsledok k 3.11.2015 (doc). Na jeden podiel (10 grajciarov) vychádza 165,- eur, ale nakoľko máme nevyplatených 10 000 eur (minulé roky) vyplácať sa bude 150 eur na 10 grajciarov. Vyplácať sa bude 7.11.2015 t.j. v sobotu, o 9.00 hod v kancelárií urbáru od č.d. 1 do 150.

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014