máj, 2017

Oznam – skládka Petrenka

19. mája 2017 admin oznamy

Oznam PD Lokca (pdf).

More

Oznam konkurza na ťažbára

19. mája 2017 admin oznamy

Bývalí urbarialisti obce Lokca vyhlasujú konkurz na ťažbára. Jedná sa približne o 1 000 m3 dreva. Doba na prihlásenie je do 26. mája 2017 do 15.00 hod. Možnosť obhliadky porastov do 25. mája 2017. Obálky s cenovou ponukou treba doručiť do 26.mája 2017 do 15.00 hod. Obálky sa budú otvárať v piatok 26. mája 2017 o 19.00 hod s možnosťou prítomnosti […]

More

Zápisnica z výborovej schôdze

19. mája 2017 admin Dokumenty

Zápisnica z výborovej schôdze konanej dňa 14.5..2017 (doc).

More

Zápisnica z výborovej schôdze

19. mája 2017 admin Dokumenty

Zápisnica z výborovej schôdze konanej dňa 8.4.2017 (doc)

More

Zápisnica z výborovej schôdze

19. mája 2017 admin Dokumenty

Zápisnica z výborovej schôdze konanej dňa 30.3.2017 (doc)

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014