december, 2018

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018

13. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.12.2018 Predseda urbáru p.Homola zahájil schôdzu.Schôdza sa zaoberala pripraveným programom. Program schôdze doplnil p.Bombjak program ktorý prečítal . Výbor nesúhlasil s nahrávaním schôdze,ktoré si vyžadoval člen výboru p.Bombjak Peter. Schôdze sa zúčastnil predseda družstva p.Bartoš Pavol. Dohodlo sa na oprave cesty smerom na Semerku .Opravu bude hradiť družstvo spoločne s […]

More

Oznam o konaní výborovej schôdze dňa 11.12.2018

11. decembra 2018 admin oznamy

Program výborovej schôdze Bývalích urbarialistov obce Lokca zo dňa 11.12.2018.

More

Zápis z výborovej schôdzeb dňa 25.11.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdzeb dňa 25.11.2018 Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola. P . Bombjak požiadal a predložil doplnenie programu , požiadavka číslo 1 —  natáčanie schôdze na mobil bola zamietnutá, dvaja členovia výboru boli za a štyria boli proti,-                                 […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 13.10.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 13.10.2018 Schôdza sa zaoberala pripraveným programom. Prejednal sa prenájom pozemku pod billbord,cena nájmu je 250€ +dph ročne. Nájom pozemku bol odsúhlasený všetkými prítomnými členmi výboru na dobu 10 rokou. Základná škola požaduje príspevok na 50.výročie otvorenia školy ,príspevok nebol schválený nakoľko je limit na sponzorské účely  vyčerpaný. Výbor navrhol pohľadávky […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 16.9.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 16.9.2018 Schôdzu zahájil predseda urbáru p.Homola Vladimír. Schôdza sa zaoberala nasledovným schváleným programom. Prejednal sa plat zamestnancov,ktoré pracujú v urbárskom lese pri čistení a vypaľovaní. So zamestnancami sa dohodli nové platobné podmienky od 1.10.2018. Lesný hospodár M.Smolár predniesol správu o ťažbe dreva .Navrhol aby sa využívala ťažba koňom podľa porastu, […]

More

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.8.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 11.8.2018 Schôdza sa zaoberala nasledovným schváleným programom.Predseda urbáru p.Homola predniesol správu o predaji píliarskej guľatiny.Urbársky hájnik p. Somora predniesol správu o predaji paliva. Lesný hospodár p.Smolár predniesol správu o stave urbárskeho lesa.Kalamitu v Magure , ktorá sa musí spracovať odhadol na 3 tisíc kubíkov v zadnej časti nariadil urobiť prerezávky […]

More

Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014