Kontakt

Sídlo:

Mlynská 167/1
029 51 Lokca
okres Námestovo

Predseda:

Vladimír Homola
0905 655 027
urbar@lokca.info

Lesný hospodár:

Ing. Michal Griga


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014