Zápis z výborovej schôdze dňa 13.10.2018

3. decembra 2018 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 13.10.2018
Schôdza sa zaoberala pripraveným programom.
Prejednal sa prenájom pozemku pod billbord,cena nájmu je 250€ +dph ročne.
Nájom pozemku bol odsúhlasený všetkými prítomnými členmi výboru na dobu 10 rokou.
Základná škola požaduje príspevok na 50.výročie otvorenia školy ,príspevok nebol schválený
nakoľko je limit na sponzorské účely  vyčerpaný.
Výbor navrhol pohľadávky ,ktoré boli spôsobené za bývalého predsedu p.Bombjaka ,že si ich musí vymáhať sám pri nesplnení povinosti sa
to bude riešiť na valnej hromade.Nakoľko bol sám pri predaji dreva tak má prehľad o nákupe a platení.
Lipničan Ignác dal návrh aby bola cena pri predaji dreva 13€  od každej fúri, návrh bol schválený.
Výbor navrhol vydať pre požiarnikov , ktorí hasili porast v Opálenom p.Jozefovi Vajdiarovi a Lenovi Jadroňovi odmenu za vykonanú prácu 5 m3 paliva.
Výbor odsúhlasil zvíšiť plat pracovníčkam v lese o 7%.
Ťažbárom sa zvíši cena podľa nadmorskej výšky a terénu porastu.
Lesný hospodár p.Smolár dal požiadavku o návrh na zakúpenie sadeníc a prípravkou na ochranu lesa.
Výbor odsúhlasil pre predsedu urbáru p.Homolu za používanie súkromného auta 100€ +dph na mesiac.
Rozhodlo sa naviesť štrk na opravu cesty popod Kýčeru na Lúhoch od hornej strany.
Prítomný členovia: – Predseda : Homola Vladimír
                                  -Podpredseda : Adamec Vladimír
                                   -Revízna komisia: Ing. Vajdiar Eugen
                                   -členovia: Maslan Ján
                                                    Socha Jozef
                                                    Lipničan Ignác
                                                    Hurák Martin
                                                    Somora Anton
Príloha predaj  dreva
1 001 (1) 2 001 (1) 3 001 (1) 4 001 (1)

 

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014