Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019

28. februára 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 27.02.2019

Schôdza sa zaoberala pripraveným programom.
Predseda urbáru predložil doklady o predaji dreva za január 2019 predalo
sa guľatina 70,75m3 , palivo 11,20 prm.
Rozhodlo sa a odsúhlasilo aby lesný hospodár každú výborovú schôdzu
priniesol
plán práce na budúci mesiac a mesačný výkaz za predošlý mesiac.
Urbársky výbor odsúhlasil občerstvenie na valnú hromadu guláš ,víno ,
salvatorka a 5€ pre každého člena ,ktorý sa zúčastní schôdze alebo
donesie plnú moc od podielníka- člena urbáru.
Výbor odsúhlasil zrušiť rezervný fond,rozdeliť pre podielníkov 280 000€,
na
obhospodarovanie lesa a pestevnú činnosť sa rozhodlo ponechať 127 000€.
Účtovné doklady sú k nahliadnutiu v urbárskom dome dňa 7.3.2019 od 13.00
hod.
–do 15.00 hod.
Žiadosť p.Vedela na zvýšenie sumy od ťažby sa zamieta.
Na upratovanie sa priberie p.Kurtová M.Ženy ktoré vyžínajú a sadia les
budú
pracovať pod súkromnou firmou, ktorá prevádza tieto práce t.j.
p.Bakaľovou,
urbár s ňou vypracuje pracovnú zmluvu.

Prítomný členovia:
rev.komisia: Balák Peter
predseda:    Homola Vladimír
podpredseda: Adamec Vladimír
členovia:    Maslan Ján
Socha Jozef
Lipničan Ignác
Ružoň Július
hájnik:      Somora Anton

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014