Zápis z výborovej schôdze dňa 5.1.2019

7. januára 2019 admin Dokumenty

Zápis z výborovej schôdze dňa 5.1.2019
Predseda urbáru privítal členov výboru a poprial všetko najlepšie do nového roku 2019.
p.Homola prečítal správu o ťažbe a predaji dreva,predniesol správu o stave traktora ,ktorý neprešiel
cez technickú prehliadku.
Lesný hospodár p.Smolár navrhol ťažbu dreva v terénoch kde by to bolo možné ,nakoľko napadlo veľké množstvo snehu.
Predseda urbáru p.Homola predniesol správu o poistení traktora p.Bombjak zle uzavrel poistnú zmluvu.
pracovná zmluva ktorá bola predložená na vyplatenie mzdy p.Bombiakovou sa musí prepracovať
Výbor odsúhlasil predľženie zmluvy na nájom bytu pre p.Babušáka a Renátu Vraňákovú.
V prípade neplatenia nájmu načas bude odstúpenie od nájomnej zmluvy.
Homola sa pýtal bývalého predsedu akú uzavrel poistku na urbársky traktor, poistka bola uzavretá na nízku sumu akú má traktor hodnotu.
Bývalý predseda sa vyjadril že to nechal na poisťovacieho agenta a nezaujímal sa čo táto poistka obnáša.
Staré auto Opel výbor odsúhlasil zošrotovať,ďalej sa odsúhlasilo 3 m2 paliva pre poľovnícke združenie na ples do tomboly.
Prítomný členovia na schôdzi dňa 5.1.2019
Predseda : Homola Vladimír
Podpredseda : Adamec Vladimír
členovia : Socha Jozef
                 Bombjak Peter
                 Maslan Ján
                 Lipničan Ignác
                 Hurák Martin
hájnik :    Somora Anton
les.hospodár : Smolár Marián
rev.komisia : Balák Peter
                 Ing.Vajdiar Eugen
4 001 3 001

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014